Zelená domácnostiam

Tepelné čerpadla

  • Podporované môžu byť elektrické tepelné čerpadlá využívajúce energiu z okolitého prostredia
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, správne dimenzovanie zariadenia zaručí jeho dlhšiu životnosť a dosiahnutie prevádzkových parametrov
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
  • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému NOVÉ

Príspevok od 380 € do 4370 € pre rodinné domy
Príspevok do 2185 € na jeden byt

Slnečné kolektory

  • Podporované môžu byť zariadenia na zabezpečenie ohrevu vody a podporu vykurovania
  • Správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
  • Odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
  • Oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny

Príspevok 500 € do 2300 € pre rodinné domy
Príspevok do 575 € na jeden byt